1. Jouw persoonlijke data – wat houdt dit in?

Persoonlijke gegevens hebben betrekking op een levend individu die door deze data geïdentificeerd kan worden. Identificatie kan gebeuren louter door de informatie, of in samenwerking met andere informatie die in het bezit is van de verwerkingsverantwoordelijke, of die mogelijks in diens bezit zal komen.

Het verwerken van persoonlijke gegevens wordt bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Cfr. GDPR (General Data Protection Regulation).

2. Wie is verantwoordelijk voor het beheren van mijn informatie?

Deze website behoort tot en wordt beheerd door IZEN: wij zijn ook de verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat wij beslissen hoe en voor welke doeleinden jouw persoonlijke gegevens verwerkt worden.

Wij zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en het gepast verwerken van eender welke persoonlijke informatie die je verstrekt.

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens veilig houden en de door jou verstrekte informatie gebruiken volgens de toepasselijke privacy en gegevensbeschermingswetten en de voorwaarden van dit privacybeleid.

3. Welke informatie verzamelen wij?

Wanneer je een formulier invult op onze website, kan er gevraagd worden de volgende gegevens in te vullen:

  • Uw naam
  • E-mailadres
  • Adres
  • Telefoonnummer

Je mag echter onze website ook anoniem bezoeken.

Wij verzamelen tevens de gebruiksinformatie van onze website door middel van cookies (zie onderstaande paragraaf 9).

4. Hoe gebruiken wij uw informatie?

De informatie die je verstrekt kan op verschillende manieren gebruikt worden:

  • Teneinde waarvoor je de informatie ter beschikking stelde
  • Teneinde jou te kunnen antwoorden op jouw vragen
  • Teneinde de inhoud te kunnen afstemmen op jouw profiel
  • Voor statistische doeleinden wanneer wij onze aangeboden diensten evalueren

5. Hoe beschermen wij de informatie van bezoekers?

Wij implementeerden verschillende veiligheidsmaatregelen om de veiligheid van jouw persoonlijke informatie te bewerkstelligen.

Jouw persoonlijke informatie wordt opgeslagen in beveiligde netwerken en is enkel toegankelijk voor een bepaald aantal personen, die speciale toegangsrechten hebben tot deze systemen, en die verplicht zijn deze informatie geheim te houden. Wanneer je jouw persoonlijke informatie raadpleegt, wordt er gebruik gemaakt van een beveiligde server. Alle gevoelige informatie die je verschaft, wordt overgedragen via SSL-technologie (Secure Socket Layer), en vervolgens in onze databank versleuteld zodat het enkel kan geraadpleegd worden zoals hierboven beschreven staat.

6. Met wie delen wij jouw informatie?

Wij verkopen, verhandelen, of geven jouw persoonlijke identiteitsinformatie niet door aan externe partijen tenzij wij jou een voorafgaande kennisgeving bezorgen, behalve zoals hieronder beschreven. Onze onderneming valt niet onder de term  “externe partijen”. Deze omvat ook niet de website-hosting partners of andere partijen die ons bijstaan bij de werking van onze website, het beleid van onze onderneming, of het verlenen van diensten aan jou, zolang deze partijen ermee instemmen om deze informatie confidentieel te behandelen. Wij behouden ook het recht jouw informatie vrij te geven wanneer wij van mening zijn dat dit aangewezen is om de wet te eerbiedigen, ons online beleid te versterken, of onze en andermans rechten, eigendom of veiligheid te beschermen. Informatie waaruit de identiteit van de bezoeker niet kan afgeleid worden, mag echter wel verschaft worden aan andere partijen voor marketing-, reclame- of andere doeleinden.

7. Wanneer kunnen wij jou in de toekomst contacteren?

Wij zouden jou graag informatie bezorgen over onze eigen producten en diensten, en ook deze van geselecteerde derde partijen. Wij behouden het recht dit te mogen doen via post, telefoon, e-mail of SMS, tenzij jij ons op de hoogte gebracht hebt dat je op deze manier niet wenst gecontacteerd te worden.

Wij zullen steeds vragen dat je voorafgaand bevestigt, dat je toestemt dat wij derde partijen jou mogen contacteren via e-mail.

Indien je jouw voorkeuren wenst aan te passen die betrekking hebben op de manier waarop wij jouw gegevens kunnen gebruiken voor direct marketing, neem dan contact op met onze diensten via .

8. Hoe lang houden wij jouw informatie bij?

Wij beschikken over een systeem van bewaringsperiodes om te verzekeren dat jouw informatie alleen bewaard wordt terwijl het nodig is voor relevante doeleinden of om tegemoet te komen aan wettelijke voorwaarden. Wanneer jouw informatie niet langer vereist is, zullen wij ons verzekeren dat deze op een veilige manier uit onze systemen verwijderd wordt. Specifiek gezien behouden wij gegevens zolang deze gangbaar blijven; tot 6 jaar na het kalenderjaar waarop deze betrekking hebben.

9. Cookies

Onze website gebruikt cookies om jou van andere gebruikers van onze website te kunnen onderscheiden. Dit helpt ons om jou een aangename ervaring te bezorgen wanneer je onze website raadpleegt, en laat ons toe om onze website te verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die wij gebruiken, en waarvoor wij deze aanwenden, kan je onze cookiebeleid raadplegen.

10. Hoe heb je toegang tot jouw informatie en kan je deze updaten?

Je hebt het recht om een kopie aan te vragen van de informatie die wij over jou bezitten. Indien je een kopie wenst van bepaalde of alle informatie die betrekking heeft op jouw persoon, gelieve te e-mailen naar of schrijf ons aan op het onderstaand adres. Gelieve rekening te houden met het feit dat wij hiervoor een kleine administratieve kost kunnen aanrekenen zodat deze per post aan jou bezorgd kan worden.

Hoeksken 56, 2275 Lille, België

Wij willen ervoor zorgen dat jouw persoonlijke informatie correct en up-to-date is. Je mag ons vragen om informatie waarvan je denkt dat deze incorrect is te verbeteren, of te verwijderen. Je hebt ook het recht om vergeten te worden. Indien je dit wenst, verwijderen wij al jouw persoonsgegevens uit onze systemen.

11. Verdere verwerking

Indien wij wensen jouw persoonlijke gegevens voor nieuwe doeleinden te gebruiken, die niet beschreven staan in deze Gegevensbeschermingsaankondiging, dan zullen wij jou een nieuwe aankondiging bezorgen waarin een toelichting staat over het nieuwe gebruik van jouw gegevens, alvorens de verwerking en bepalen van de relevante doeleinden en verwerkingsvoorwaarden van deze nieuwe doeleinden. Wanneer nodig zullen wij jouw voorafgaande toestemming vragen voor de nieuwe verwerking van jouw gegevens.

12. Heeft dit privacybeleid ook betrekking op gelinkte websites?

Onze website bevat links naar andere websites. Dit privacybeleid geldt enkel voor deze website, dus wanneer je op een link klikt naar een andere website raden wij je aan om hun eigen privacybeleid te raadplegen.

13. Hoe houden we dit privacybeleid up-to-date?

Wij herzien ons privacybeleid regelmatig en plaatsen elke update op onze webpagina.

Dit privacybeleid werd het laatst geüpdatet op 26/10/2018.

14. Wie kan je contacteren indien je vragen hebt over dit privacybeleid?

Gelieve onze diensten te contacteren indien je vragen hebt over ons privacybeleid of over de informatie die wij over jou bezitten.

Per e-mail:  of schrijf ons aan op volgend adres: Hoeksken 56, 2275 Lille, België.